Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lista zmieniona nr 5 na 2017 r. w ramach PRGiPID 2016-2019 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sperczyńska Justyna
Wprowadził(a): Sperczyńska Justyna
Opublikował(a): Sperczyńska Justyna
Liczba wyświetleń: 677

Data wytworzenia: 2017-11-29 12:40:24
Data publikacji: 2017-11-29 12:40:27
Ostatnio aktualizował(a): Sperczyńska Justyna
Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 12:40:27

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki