Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

 

W dniu 31 maja 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował  Program pn. „Centra opiekuńczo - mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wojnarowska Barbara
Wprowadził(a): Wojnarowska Barbara
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 1357

Data wytworzenia: 2019-07-02 11:13:14
Data publikacji: 2019-07-02 11:27:48
Ostatnio aktualizował(a): Wojnarowska Barbara
Data ostatniej zmiany: 2019-11-20 10:46:08

Historia zmian artykułu:
2019-11-20 10:46:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wojnarowska Barbara, v.2
2019-10-30 12:23:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wojnarowska Barbara, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki