Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 4906

Data wytworzenia: 2015-01-14 10:21:28
Data publikacji: 2015-01-14 10:21:31
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-06-28 14:53:09

Historia zmian artykułu:
2019-06-28 14:53:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2017-12-08 11:42:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja treści
2016-02-23 09:27:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-02-15 13:42:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2015-01-14 10:25:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, korekta tekstu
2015-01-14 10:23:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, korekta tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki