Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 2105

Data wytworzenia: 2015-04-27 14:50:52
Data publikacji: 2015-04-27 14:50:54
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 07:56:42

Historia zmian artykułu:
2020-02-07 07:56:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 14
2017-04-05 13:33:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 13
2017-03-03 11:00:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 12
2017-02-22 11:50:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Pawłowicz Marek, dodano koszty dysponenta i koszty osobowe
2017-02-15 11:47:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 10
2016-03-01 11:06:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 9
2016-01-11 15:13:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 8
2016-01-05 09:09:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 8
2016-01-04 15:32:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 7
2015-05-04 10:48:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 6
2015-05-04 10:44:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 4
2015-05-04 10:43:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 3
2015-04-28 13:03:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki