Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 6865

Data wytworzenia: 2014-11-08 20:52:51
Data publikacji: 2014-11-08 20:52:54
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-10-12 10:37:38

Historia zmian artykułu:
2015-10-12 10:37:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-12 21:16:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki