Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 10087

Data wytworzenia: 2014-11-12 14:53:33
Data publikacji: 2014-11-12 14:54:20
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 15:08:45

Historia zmian artykułu:
2018-07-24 15:08:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-09-08 13:43:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, zmiana
2017-09-08 13:36:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, zmiana zarządzenia
2015-05-22 07:18:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-13 13:08:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki