Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-10 z 10.

Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego - obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r.

Wytworzył(a): Justyna Jaskiernia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1388

Data wytworzenia: 2019-01-11 14:07:09
Data publikacji: 2019-01-11 14:07:12
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-05-05 11:54:36

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 2271

Data wytworzenia: 2015-04-27 14:50:52
Data publikacji: 2015-04-27 14:50:54
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 07:56:42

Ewidencja jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1236

Data wytworzenia: 2015-04-10 11:06:13
Data publikacji: 2015-04-10 11:06:15
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 07:48:56

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1660

Data wytworzenia: 2015-04-02 15:25:32
Data publikacji: 2015-04-02 15:25:35
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 07:47:23

Dobre Praktyki leczenia bólu

Wytworzył(a): Ministerstwo Zdrowia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 205

Data wytworzenia: 2019-07-08 13:53:31
Data publikacji: 2019-07-08 13:53:33
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2019-07-08 13:53:33

Zalecenia Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie postępowania z pacjentem ze stwierdzonym zawałem mięśnia sercowego lub rozpoznaniem udaru mózgu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego

Wytworzył(a): Justyna Jaskiernia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 521

Data wytworzenia: 2018-05-16 12:48:52
Data publikacji: 2018-05-16 12:48:56
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 12:48:56

Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

Wytworzył(a): Ministerstwo Zdrowia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1061

Data wytworzenia: 2018-02-08 07:39:47
Data publikacji: 2018-02-08 07:39:50
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 07:39:50

Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć

Wytworzył(a): Ministerstwo Zdrowia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1061

Data wytworzenia: 2017-04-20 08:42:28
Data publikacji: 2017-04-20 08:42:31
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2017-04-20 08:42:31

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 9188

Data wytworzenia: 2015-04-01 11:06:24
Data publikacji: 2015-04-01 11:06:26
Ostatnio aktualizował(a): Mistygacz Jolanta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-06 08:33:42

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1622

Data wytworzenia: 2015-07-06 15:06:37
Data publikacji: 2015-07-06 15:06:39
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2015-07-06 15:06:39

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 2754

Data wytworzenia: 2015-04-07 10:23:17
Data publikacji: 2015-04-07 10:23:22
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 14:45:04

Historia zmian artykułu:
2019-01-17 14:45:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 4
2016-01-27 10:52:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, 3
2015-10-06 13:50:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki