Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 2130

Data wytworzenia: 2015-02-27 10:51:33
Data publikacji: 2015-02-27 10:51:36
Ostatnio aktualizował(a): Stankiewicz Aneta
Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 10:51:36

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki