Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Średniawska Magdalena
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena
Opublikował(a): Średniawska Magdalena
Liczba wyświetleń: 957

Data wytworzenia: 2017-04-07 15:20:06
Data publikacji: 2017-04-07 15:20:21
Ostatnio aktualizował(a): Średniawska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2018-01-29 12:47:43

Historia zmian artykułu:
2018-01-29 12:47:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2017-09-25 15:27:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, dodanie załącznika
2017-06-14 14:32:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, dodano załącznik
2017-05-19 14:31:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, dodano załącznik
2017-04-24 12:43:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, załącznik
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki