Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Wawrzynkiewicz Liliana
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana
Opublikował(a): Wawrzynkiewicz Liliana
Liczba wyświetleń: 125

Data wytworzenia: 2019-12-09 12:32:32
Data publikacji: 2019-12-09 12:35:19
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-12-09 13:17:48

Historia zmian artykułu:
2019-12-09 13:17:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, Przeniesienie z sekcji "Wystąpienia pokontrolne" do sekcji "Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców"
2019-12-09 13:15:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana, Poprawiono tytuł
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki