Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Szulc Grzegorz
Liczba wyświetleń: 1209

Data wytworzenia: 2018-04-03 12:27:00
Data publikacji: 2018-04-03 12:28:36
Ostatnio aktualizował(a): Szulc Grzegorz
Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 12:28:36

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki