Przetarg nieograniczony - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńTryb zamówienia / statusData publikacjiOstatnie zmiany
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123; Cz. 2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.2017-10-24 08:15Przetarg nieograniczony / Ogłoszenie2017-10-13
14:48
Tatarzyńska Agnieszka
2017-10-31
10:41
Parobiec Małgorzata
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap II, cz. 22017-10-06 10:00Przetarg nieograniczony / Ogłoszenie2017-09-21
10:20
Parobiec Małgorzata
2017-10-17
09:05
Parobiec Małgorzata
Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.Cz. 1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie; Cz. 2.Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; Cz. 3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 2017-09-18 08:15Przetarg nieograniczony / Zakończone2017-09-08
12:36
Tatarzyńska Agnieszka
2017-09-26
15:55
Tatarzyńska Agnieszka
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V.2017-06-22 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2017-05-29
16:27
Tatarzyńska Agnieszka
2017-09-08
12:51
Tatarzyńska Agnieszka
Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń do ochrony sieci OUW w Opolu.2017-06-21 10:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2017-06-13
12:07
Tatarzyńska Agnieszka
2017-06-27
14:52
Tatarzyńska Agnieszka
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru) - etap II2017-03-13 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2017-02-23
15:06
Gumna Edyta
2017-03-28
07:33
Gumna Edyta
Zakup urządzenia do sieci informatycznej OUW2016-11-29 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-11-21
15:30
Tatarzyńska Agnieszka
2016-12-21
12:17
Gumna Edyta
Dostawa urządzeń do ochrony systemu poczty elektronicznej OUW2016-11-18 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-11-10
10:57
Gumna Edyta
2016-11-24
07:52
Gumna Edyta
Roboty budowlane w zakresie wykonania sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu – realizacja Etapu I część 1 (I piętro – bez instalacji uziemiającej) oraz Etapu IV część 12016-10-13 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-09-28
13:26
Gumna Edyta
2016-10-28
07:23
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru)2016-09-12 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-08-25
13:21
Gumna Edyta
2016-09-28
10:48
Gumna Edyta
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegającym na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi2016-07-25 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-07-13
14:13
Gumna Edyta
2016-07-28
08:17
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji ściany szczytowej oraz przebudowie sufitu parkingu pod filarami budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 2016-07-05 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-06-17
11:30
Gumna Edyta
2016-07-18
14:34
Gumna Edyta
roboty budowlane polegające na budowie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 – etap IV oraz roboty budowlane w zakresie wykonania sieci teleinformatycznej rozdzielczej, sieci elektrycznej dedykowanej do urządzeń informatycznych oraz przebudowy oświetlenia na korytarzu III p. w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu jako realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa infrastruktury informatycznej OUW – Etap IV, wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej w budynku OUW2016-05-31 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-05-06
12:05
Gumna Edyta
2016-06-10
07:47
Gumna Edyta
Usługa sukcesywnego wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod inwestycje infrastrukturalne: drogowe i przeciwpowodziowe2016-04-20 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-04-12
09:43
Gumna Edyta
2016-05-09
13:49
Gumna Edyta
Dostawa mobilnego systemu dekontaminacyjnego dla ludności cywilnej na wypadek wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej lub zanieczyszczenia środowiska 2016-04-06 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-03-18
13:38
Gumna Edyta
2016-04-29
10:04
Gumna Edyta
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu2016-03-30 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2016-03-18
14:14
Gumna Edyta
2016-04-27
12:20
Gumna Edyta
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegającym na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi2015-12-01 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-11-16
11:08
Gumna Edyta
2015-12-03
10:30
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na budowie połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami technicznymi w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14-15 wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa infrastruktury informatycznej OUW – etap III.2015-09-15 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-08-31
11:12
Gumna Edyta
2015-09-21
15:29
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na przebudowie holu głównego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap II2015-09-01 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-08-17
09:35
Gumna Edyta
2015-09-08
09:28
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na przebudowie holu głównego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap II (wyjście w stronę Wieży Piastowskiej).2015-03-19 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-03-04
13:33
Gumna Edyta
2015-08-27
09:06
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na przebudowie zasilania elektrycznego gmachu głównego OUW przy ul. Piastowskiej 142015-06-12 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-05-28
09:39
Gumna Edyta
2015-08-27
09:05
Gumna Edyta
Usługa sukcesywnego wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod inwestycje infrastrukturalne: drogowe, kolejowe i przeciwpowodziowe.2015-03-27 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-03-18
13:50
Gumna Edyta
2015-08-27
09:05
Gumna Edyta
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym oraz doręczaniu zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego wraz z dokumentami nadawczymi2015-05-28 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-05-18
15:44
Gumna Edyta
2015-08-27
09:04
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na budowie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku OUW ul.Piastowska 142015-07-20 13:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-07-03
11:51
Gumna Edyta
2015-08-27
09:03
Gumna Edyta
Roboty budowlane polegające na przebudowie zasilania elektrycznego budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 142015-05-11 11:00Przetarg nieograniczony / Zakończone2015-04-23
13:24
Gumna Edyta
2015-08-27
08:59
Gumna Edyta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.