Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i PPOŻ - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa stanowiska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i PPOŻ
Imię i nazwiskoJacek Swoboda
Telefon774524609

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP i PPOŻ należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu BHP oraz wniosków w zakresie poprawy warunków pracy;

3) współdziałanie z Komisją BHP w Urzędzie;

4) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5) inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii;

6) współpraca w sprawach związanych z realizacją zadań z komórkami organizacyjnymi biura;

7) przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nowo zatrudnianych w Urzędzie osób;

8) współpraca w Oddziałem Organizacji i Zarządzania Dokumentami w inicjowaniu
i przeprowadzaniu szkoleń okresowych z dziedziny BHP dla pracowników i pracodawców Urzędu;

9) prowadzenie rejestru szkoleń wstępnych i wydanych zaświadczeń z dziedziny BHP dla nowo zatrudnianych osób w Urzędzie;

10) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;

11) udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP;

12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP;

13) współpraca z Oddziałem Kadr i Płac w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami;

14) współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi
przy przestrzeganiu przepisów BHP;

15) współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia;

16) prowadzenie dokumentacji przeciwpożarowej w zakładzie pracy;

17) przeprowadzanie kontroli i doradzanie pracodawcy w obszarze przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technologicznych, technicznych, instalacyjnych i budowlanych;

18) sprawowanie nadzoru i udział w zakresie doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w tym nadzorowanie terminów i napraw urządzeń przeciwpożarowych w taki sposób, by gwarantowały sprawne funkcjonowanie;

19) oznakowanie obiektów Urzędu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji;

20) opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Urzędu;

21) opracowanie i aktualizacja  Instrukcji ewakuacji dla obiektów Urzędu;

22) prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, wykonywanych
na terenie obiektów Urzędu;

23) prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla wszystkich pracowników, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za ewakuację;

24) przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji  poprzez prowadzanie okresowych, próbnych ewakuacji osób przebywających w obiektach Urzędu w porozumieniu z Komendą Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z przepisów pożarowych;

25) współpraca z Państwową Strażą Pożarną;

     26) pomoc w realizacji nakazów pokontrolnych.

 

Wytworzył(a): Kowal Lidia
Wprowadził(a): Kowal Lidia
Opublikował(a): Kowal Lidia
Liczba wyświetleń: 1551

Data wytworzenia: 2016-11-02 11:19:13
Data publikacji: 2016-11-02 11:19:21
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 12:28:25

Historia zmian artykułu:
2016-11-02 12:28:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1.
2016-11-02 12:27:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2016-11-02 12:25:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2016-11-02 11:35:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.