Wystąpienie pokontrolne z MOPS w Prószkowie z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Kontrola problemowa - MOPS w Prószkowie z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

 

Wyświetlono rezultaty 1-50 z 86.

Wystąpienie pokontrolne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 1599

Data wytworzenia: 2016-02-11 09:43:27
Data publikacji: 2016-02-11 09:43:32
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:24:28

Wystąpienie pokontrolne GOPS w Strzeleczkach.

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 1850

Data wytworzenia: 2016-01-18 10:58:50
Data publikacji: 2016-01-18 10:58:55
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:23:59

Wystąpienie pokontrolne w GOPS w Strzeleczkach

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 577

Data wytworzenia: 2016-02-11 09:39:07
Data publikacji: 2016-02-11 09:39:17
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:22:28

Wystąpienie pokontrolne Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wytworzył(a): Alicja Adaszyńska
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 1822

Data wytworzenia: 2016-01-13 07:53:07
Data publikacji: 2016-01-13 07:53:13
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:20:50

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w GOPS Skoroszyce z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wytworzył(a): Tomasz Segiet
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 2800

Data wytworzenia: 2016-01-14 13:07:38
Data publikacji: 2016-01-14 13:07:45
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:18:27

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W OPOLU W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Wytworzył(a): Tomasz Segiet
Wprowadził(a): Konieczna Marta
Opublikował(a): Konieczna Marta
Liczba wyświetleń: 628

Data wytworzenia: 2016-04-19 14:45:44
Data publikacji: 2016-04-19 14:45:50
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:10:10

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Aleksandra Kędzierska-Buczyńska
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 600

Data wytworzenia: 2016-01-05 13:33:53
Data publikacji: 2016-01-05 13:33:57
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:55:25

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 593

Data wytworzenia: 2015-12-30 08:37:41
Data publikacji: 2015-12-30 08:37:46
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:53:55

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 640

Data wytworzenia: 2015-11-18 15:10:00
Data publikacji: 2015-11-18 15:10:07
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:03:19

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w zakresie oceny realizacji działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 588

Data wytworzenia: 2015-11-23 09:06:35
Data publikacji: 2015-11-23 09:06:39
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:02:52

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 569

Data wytworzenia: 2015-12-31 11:35:07
Data publikacji: 2015-12-31 11:35:12
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:02:21

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Gminie Strzelce Opolskie z zakresu realizacji zadania w ramach Programu Maluch – edycja 2014, Moduł 2.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 541

Data wytworzenia: 2015-11-25 15:00:38
Data publikacji: 2015-11-25 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:01:52

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w zakresie oceny realizacji działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 500

Data wytworzenia: 2015-11-23 14:28:59
Data publikacji: 2015-11-23 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:01:17

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Maria w Korfantowie

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 621

Data wytworzenia: 2015-11-06 13:14:30
Data publikacji: 2015-11-06 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:00:47

Wystąpienie pokontrolne gabinet prywatny Mieczysław Chudy

Wytworzył(a): Bartłomiej Dodzian
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 504

Data wytworzenia: 2016-01-11 10:29:06
Data publikacji: 2016-01-11 10:29:13
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 13:00:16

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2014 r. Nr PS.II.431.43.2014.MJ w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 514

Data wytworzenia: 2015-11-17 14:14:13
Data publikacji: 2015-11-17 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:59:08

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, z realizacji zadań określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 695

Data wytworzenia: 2015-12-15 14:06:03
Data publikacji: 2015-12-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:57:37

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie. Zakres kontroli obejmował realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 590

Data wytworzenia: 2015-11-03 14:21:38
Data publikacji: 2015-11-03 14:21:40
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:57:03

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gabiniecie Stomatologicznym Aldi-Dent w Krapkowicach kontroli stażu podyplomowego

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 554

Data wytworzenia: 2015-10-16 08:36:29
Data publikacji: 2015-10-16 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:56:33

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 544

Data wytworzenia: 2015-11-06 15:26:49
Data publikacji: 2015-11-06 15:26:52
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:56:03

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Opolskim Klubie Sportowo-Turystycznym Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 468

Data wytworzenia: 2015-12-15 11:55:27
Data publikacji: 2015-12-15 11:55:35
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:55:29

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 520

Data wytworzenia: 2015-11-06 15:25:21
Data publikacji: 2015-11-06 15:25:26
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:54:35

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 574

Data wytworzenia: 2015-11-19 11:35:15
Data publikacji: 2015-11-19 11:35:19
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:53:59

Wystąpienie pokontrolne Całodobowe Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Kangurek 24” s.c. Marzena Trojanowska, Ryszard Gorzula

Wytworzył(a): Folęga Izabela
Wprowadził(a): Folęga Izabela
Opublikował(a): Folęga Izabela
Liczba wyświetleń: 1805

Data wytworzenia: 2016-01-29 10:38:41
Data publikacji: 2016-01-29 10:38:47
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:52:46

Wystąpienie pokontrolne do Prezesa Stowarzyszenia Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Wytworzył(a): Aleksandra Kędzierska-Buczyńska
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 1438

Data wytworzenia: 2016-01-18 10:47:39
Data publikacji: 2016-01-18 10:47:46
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:50:37

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Opolu w zakresie: Status zakładu aktywności zawodowej – spełnianie warunków i obowiązków ustawowych

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 566

Data wytworzenia: 2015-10-08 13:54:28
Data publikacji: 2015-10-08 13:54:34
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:48:55

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w GOPS Kamiennik kontrola problemowej w zakresie oceny zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ochrony zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2015 r.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 495

Data wytworzenia: 2015-10-15 08:32:09
Data publikacji: 2015-10-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:43:57

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 485

Data wytworzenia: 2015-11-02 15:12:27
Data publikacji: 2015-11-02 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:42:55

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w GOPS Wilków w zakresie oceny zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ochrony zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2015 r

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 457

Data wytworzenia: 2015-10-15 08:48:27
Data publikacji: 2015-10-15 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:42:16

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przeprowadzonej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 530

Data wytworzenia: 2015-10-26 11:01:19
Data publikacji: 2015-10-26 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:12:00

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Gabinecie Stomatologicznym Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska w Krapkowicach

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 750

Data wytworzenia: 2015-10-22 08:48:23
Data publikacji: 2015-10-22 08:50:05
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:11:32

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot, przeprowadzonej w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016, Edycja 2014”.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 443

Data wytworzenia: 2015-10-26 11:09:46
Data publikacji: 2015-10-26 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:10:18

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, w związku ze skarga na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 548

Data wytworzenia: 2015-11-03 14:15:01
Data publikacji: 2015-11-03 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:09:44

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w ODRA Sp. z o.o. w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 672

Data wytworzenia: 2015-02-20 14:07:39
Data publikacji: 2015-02-20 14:07:43
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:08:30

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 579

Data wytworzenia: 2015-04-07 14:13:20
Data publikacji: 2015-04-07 14:13:23
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:08:02

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w BCH MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek Spółka Komandytowa w Brzegu w zakresie: Status zakładu pracy chronionej – spełnianie warunków i obowiązków ustawowych.

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 506

Data wytworzenia: 2015-07-23 14:37:56
Data publikacji: 2015-07-23 14:38:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 12:05:49

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w AUTO POWER ELECTRONIC w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 783

Data wytworzenia: 2015-02-11 10:50:07
Data publikacji: 2015-02-11 10:50:12
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:59:59

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu SP ZOZ MSW w Opolu w zakresie spełnienia warunków stażu

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 712

Data wytworzenia: 2015-06-09 09:25:23
Data publikacji: 2015-06-09 09:25:25
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:52:23

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Opieki Zgromadzenia Córek Św. Kamila w Sławicach z kontroli kompleksowej w zakresie oceny standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw mieszkańców Domu.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 564

Data wytworzenia: 2015-06-12 11:47:10
Data publikacji: 2015-06-12 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:51:54

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w ODNOWA Sp. z o.o. w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 640

Data wytworzenia: 2015-03-24 09:02:15
Data publikacji: 2015-03-24 09:02:18
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:51:30

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 613

Data wytworzenia: 2015-07-13 10:40:18
Data publikacji: 2015-07-13 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:51:05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Opolu w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 432

Data wytworzenia: 2015-07-23 14:31:48
Data publikacji: 2015-07-23 14:31:51
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:50:35

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. Grażyna Jędrzejas w Kędzierzynie-Koźlu, w zakresie spełnienia warunków stażu.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 520

Data wytworzenia: 2015-07-01 09:17:57
Data publikacji: 2015-07-01 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:50:09

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 532

Data wytworzenia: 2015-07-23 14:43:06
Data publikacji: 2015-07-23 14:43:09
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:49:34

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicech, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 615

Data wytworzenia: 2015-04-20 14:22:50
Data publikacji: 2015-04-20 14:22:56
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:49:02

Wystąpienie pokontrolne do Prezesa BRANDA Sp. z o.o. w Częstochowie z kontroli doraźnej w związku z prowadzeniem bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 877

Data wytworzenia: 2015-05-29 12:02:07
Data publikacji: 2015-05-29 12:02:10
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:48:21

Wystąpienie pokontrolne do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wytworzył(a): Stankiewicz Aneta
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta
Opublikował(a): Stankiewicz Aneta
Liczba wyświetleń: 564

Data wytworzenia: 2015-06-01 14:55:26
Data publikacji: 2015-06-01 14:55:33
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:47:48

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 628

Data wytworzenia: 2015-05-18 11:07:13
Data publikacji: 2015-05-18 11:07:16
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:47:19

Wystąpienie pokontrolne OPS Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Raczyńska-Łukaniszyn Małgorzata
Opublikował(a): Raczyńska-Łukaniszyn Małgorzata
Liczba wyświetleń: 2606

Data wytworzenia: 2015-05-19 12:05:51
Data publikacji: 2015-05-19 12:07:56
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:46:40

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY W OPOLU ZS W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2A, w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 389

Data wytworzenia: 2017-03-15 12:32:05
Data publikacji: 2017-03-15 12:32:09
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 11:46:12

Wytworzył(a): Krystian Goetz
Wprowadził(a): Płaza Beata
Opublikował(a): Płaza Beata
Liczba wyświetleń: 1569

Data wytworzenia: 2016-01-18 10:54:40
Data publikacji: 2016-01-18 10:54:44
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:21:55

Historia zmian artykułu:
2017-07-20 14:21:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, Przeniesienie z sekcji "Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia" do sekcji "2015"
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.