Zamówienia poniżej 30 000 Euro współfinansowane z UE - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńTryb zamówienia / statusData publikacjiOstatnie zmiany
Zapytanie ofertowe dot. Organizacji 7 Szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców2019-10-15 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-07
14:25
Łukaszczykiewicz Andrzej
2019-10-17
13:54
Wiesiołek Joanna
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej - obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.2019-10-10Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-10-02
17:02
Rosińska-Urban Sylwia
2019-10-11
10:22
Rosińska-Urban Sylwia
Przeprowadzenie trzech 1-dniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu: zatrudniania cudzoziemców w Polsce -2019-10-03 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2019-09-24
12:27
Bińkowska Sylwia
2019-10-09
11:21
Bińkowska Sylwia
Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z zakresu: bariery w komunikacji i sposób ich przełamywania, przezwyciężania barier i konfliktów na tle religijnym, etnicznym i rasowym oraz narodowym2019-09-30 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2019-09-20
15:10
Bińkowska Sylwia
2019-10-09
10:43
Bińkowska Sylwia
Wymiana instalacji kanalizacyjnej - wykonanie obejścia uszkodzonej kanalizacji wewnątrz budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.2019-09-04 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-08-27
14:58
Rosińska-Urban Sylwia
2019-09-30
13:16
Rosińska-Urban Sylwia
Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji”2019-06-12 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2019-06-04
14:16
Noga Aleksander
2019-06-19
10:00
Noga Aleksander
Krótkie dwa filmy promujące: przebieg półkolonii oraz działalność Punktu Informacyjno - Doradczego2019-06-12 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2019-06-04
14:06
Noga Aleksander
2019-06-18
13:12
Noga Aleksander
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych 2019-04-29 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-04-19
10:13
Wiesiołek Joanna
2019-04-30
13:13
Wiesiołek Joanna
Dostawa i montaż ścianki multimedialnej w ramach projektu pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”2019-03-15 11:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-07
14:30
Malinowska Agnieszka
2019-04-02
13:17
Wiesiołek Joanna
Organizacja jednego szkolenia/kursu dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - powiat kluczborski2019-03-20 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-06
14:16
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:36
Wiesiołek Joanna
Organizacja trzech szkoleń/kursów dla kadry pedagogicznej pracującej z dzieckiem cudzoziemskim - woj. opolskie2019-03-20 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-06
14:00
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:31
Wiesiołek Joanna
Organizacja 9 eventów (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z województwa opolskiego2019-03-28 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2019-03-20
13:03
Wiesiołek Joanna
2019-03-29
15:25
Wiesiołek Joanna
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, pakietów graficznych w ramach projektu pt. „Razem dla integracji” 2018-11-29 10:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-11-20
12:27
Malinowska Agnieszka
2018-12-07
10:20
Malinowska Agnieszka
Organizacja szkoleń metodą warsztatową dla cudzoziemców: a) 5 szkoleń i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; b) 2 szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce2018-10-31 15:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-10-23
15:10
Parobiec Małgorzata
2018-11-19
13:24
Parobiec Małgorzata
Świadczenie usługi tłumaczeń na trzy języki: angielski, rosyjski, ukraiński, treści platformy konsultacyjnej dla cudzoziemców – uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-09-27
15:27
Noga Aleksander
2018-10-11
10:00
Noga Aleksander
Świadczenie usług tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-09-27
15:24
Noga Aleksander
2018-10-11
09:54
Noga Aleksander
Świadczenie usług porad psychologicznych dla cudzoziemców - uczestników projektu „Razem dla integracji”2018-10-05 09:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-09-27
15:17
Noga Aleksander
2018-10-11
09:53
Noga Aleksander
Wykonanie i dostarczenie 4 banerów typu roll-up do promocji Punktów Informacyjno-Doradczych oraz półkolonii, eventów dla dzieci cudzoziemskich i polskich2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:49
Noga Aleksander
2018-08-03
12:52
Noga Aleksander
Szkolenie z zakresu metody przeprowadzania i spisywania protokołów z przesłuchania stron i świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich2018-06-18 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-06-08
13:22
Noga Aleksander
2018-06-20
13:16
Noga Aleksander
Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.2018-06-06 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-05-25
11:21
Tatarzyńska Agnieszka
2018-06-13
13:36
Parobiec Małgorzata
Produkcja i emisja na antenie materiału filmowego dot. prac Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:47
Noga Aleksander
2018-06-11
16:16
Noga Aleksander
Ogłoszenia w Internecie dot. promocji Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:44
Noga Aleksander
2018-06-11
16:10
Noga Aleksander
Realizacja cyklu audycji radiowych dot. realizacji zadań Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:42
Noga Aleksander
2018-06-11
16:05
Noga Aleksander
Krótkie filmy promujące: przebieg półkolonii i eventów dla dzieci, kursów dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi oraz działalność Punktu Informacyjno - Doradczego2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:33
Noga Aleksander
2018-06-06
16:22
Noga Aleksander
Wykonanie materiałów szkoleniowych i biurowych dla uczestników szkoleń, członków Zespołu ds. integracji cudzoziemców2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:40
Noga Aleksander
2018-05-30
15:41
Noga Aleksander
Projekt, wykonanie, dostawa ulotek promujących działalność Punktów Informacyjno-Doradczych oraz ulotek i plakatów informacyjnych o półkoloniach, eventach dla dzieci cudzoziemskich i polskich2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
15:46
Noga Aleksander
2018-05-30
15:37
Noga Aleksander
Organizacja 6 jednodniowych eventów integracyjnych (wycieczek integracyjnych) dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
14:00
Noga Aleksander
2018-05-28
15:40
Noga Aleksander
Organizacja 4 półkolonii integracyjnych w Opolu dla dzieci cudzoziemskich i polskich uczęszczających do szkół podstawowych2018-05-28Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-05-19
14:06
Noga Aleksander
2018-05-28
15:37
Noga Aleksander
Usługa uruchomienia i udostępnienia hostingu platformy konultacyjnej dla cudzoziemców na okres 23 miesięcy.2018-04-30 12:15Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2018-04-20
15:10
Tatarzyńska Agnieszka
2018-05-11
15:47
Tatarzyńska Agnieszka
Kurs języka angielskiego dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państwa trzecich.2018-04-30 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-04-20
15:28
Tatarzyńska Agnieszka
2018-05-10
08:50
Wiesiołek Joanna
Kurs języka rosyjskiego dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.2018-04-30 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2018-04-20
15:19
Tatarzyńska Agnieszka
2018-05-10
08:49
Wiesiołek Joanna
Szkolenie w zakresie pracy z klientem z innego kręgu kulturowego dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.2017-09-27 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2017-09-18
14:56
Gabriel Katarzyna
2017-10-02
14:37
Tatarzyńska Agnieszka
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę części niższej budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca .2017-09-22 12:00Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zakończone2017-09-14
14:53
Tatarzyńska Agnieszka
2017-09-29
15:14
Tatarzyńska Agnieszka
CZ.I. Dostawa sprzętu komputerowego: zgodnie z projektem pn. „Wdrażanie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w woj. Opolskim” i CZ. II. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zgodnie z projektem pn. „Wdrażanie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w woj. Opolskim” 2016-10-25 10:30Zamówienia poniżej 30 000 euro / Ogłoszenie2016-10-17
12:58
Tatarzyńska Agnieszka
2016-11-18
14:56
Tatarzyńska Agnieszka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.