Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
58/192019-05-092019-05-11
13:02
Ornoch Joanna
2019-05-11
13:02
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
57/192019-05-092019-05-11
12:56
Ornoch Joanna
2019-05-11
12:56
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, określenia zasad wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz zasad sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych
56/192019-05-092019-05-11
12:54
Ornoch Joanna
2019-05-11
12:54
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
55/192019-05-092019-05-11
12:53
Ornoch Joanna
2019-05-11
12:53
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną
54/192019-05-092019-05-11
12:51
Ornoch Joanna
2019-05-11
12:51
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa
53/192019-04-302019-05-07
13:26
Ornoch Joanna
2019-05-07
13:26
Ornoch Joanna
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, jego zastępcy oraz wydziałowych koordynatorów bezpieczeństwa informacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
52/192019-04-242019-05-07
12:50
Ornoch Joanna
2019-05-07
13:27
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej
51/192019-04-182019-05-07
12:33
Ornoch Joanna
2019-05-07
12:36
Ornoch Joanna
w sprawie ustalenia procedury w zakresie wnioskowania o środki z rezerw celowych budżetu państwa
50/192019-04-162019-05-07
12:21
Ornoch Joanna
2019-05-07
12:21
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
49/192019-04-162019-05-07
12:19
Ornoch Joanna
2019-05-07
12:19
Ornoch Joanna
w sprawie ustalenia Regulaminu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
48/192019-04-162019-05-07
12:04
Ornoch Joanna
2019-05-07
12:04
Ornoch Joanna
w sprawie zakresów czynności wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju
47/192019-04-112019-05-07
11:59
Ornoch Joanna
2019-05-07
11:59
Ornoch Joanna
zmieniające Zarządzenie nr 7/17 Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
46/192019-04-102019-05-07
11:58
Ornoch Joanna
2019-05-07
11:58
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w województwie opolskim w 2019 r.
45/192019-04-052019-05-07
10:39
Ornoch Joanna
2019-05-07
10:39
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta
44/192019-03-192019-05-07
10:37
Ornoch Joanna
2019-05-07
10:37
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Opolskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
43/192019-03-252019-05-07
10:28
Ornoch Joanna
2019-05-07
10:28
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
42/192019-03-252019-05-07
10:23
Ornoch Joanna
2019-05-07
10:23
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nysa
41/192019-03-252019-04-24
11:33
Ornoch Joanna
2019-04-24
11:36
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
40/192019-03-252019-04-24
11:30
Ornoch Joanna
2019-04-24
11:30
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opole
39/192019-03-252019-04-24
11:27
Ornoch Joanna
2019-04-24
11:27
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa
38/192019-03-252019-04-24
11:01
Ornoch Joanna
2019-04-24
11:01
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
37/192019-03-252019-04-24
10:48
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:48
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie nr 38/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
36/192019-03-252019-04-24
10:42
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:46
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
35/192019-03-252019-04-24
10:31
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:31
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
34/192019-03-252019-04-24
10:30
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:30
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
33/192019-03-252019-04-24
10:28
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:28
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego ograniczonego
32/192019-03-252019-04-24
10:26
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:26
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
31/192019-03-252019-04-24
10:23
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:23
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
30/192019-03-272019-04-24
10:21
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:21
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Krapkowice
29/192019-03-272019-04-24
10:18
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:18
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lewin Brzeski
28/192019-03-272019-04-24
10:16
Ornoch Joanna
2019-04-24
10:16
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Olesno
27/192019-03-272019-04-24
09:33
Ornoch Joanna
2019-04-24
09:33
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Opole
26/192019-03-272019-04-24
09:31
Ornoch Joanna
2019-04-24
09:31
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Skoroszyce
25/192019-03-272019-04-24
09:29
Ornoch Joanna
2019-04-24
09:29
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Otmuchów 
24/192019-03-272019-04-17
09:37
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:37
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Lubsza
23/192019-03-272019-04-17
09:36
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:36
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Brzeg
22/192019-03-272019-04-17
09:34
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:34
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Prószków
21/192019-03-272019-04-17
09:32
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:32
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Wilków
20/192019-03-272019-04-17
09:30
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:30
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Namysłów
19/192019-03-272019-04-17
09:28
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:29
Ornoch Joanna
w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Grodków
18/192019-03-222019-04-17
09:25
Ornoch Joanna
2019-04-17
09:25
Ornoch Joanna
w sprawie przygotowania kompleksowego ćwiczenia obronnego „Piast-19”
17/192019-03-062019-03-27
10:32
Ornoch Joanna
2019-03-27
10:32
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Gminy Opole
16/192019-02-262019-03-27
10:30
Ornoch Joanna
2019-03-27
10:30
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
15/192019-02-252019-03-27
10:29
Ornoch Joanna
2019-03-27
10:29
Ornoch Joanna
zmieniające Zarządzenie nr 177/11 Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Opolu
14/192019-02-192019-03-20
13:24
Ornoch Joanna
2019-03-20
13:24
Ornoch Joanna
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia przeciwpowodziowego „Szandory-19” 
13/192019-02-182019-03-20
12:35
Ornoch Joanna
2019-03-20
12:35
Ornoch Joanna
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2019 roku 
12/192019-02-112019-03-20
12:12
Ornoch Joanna
2019-03-20
12:12
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie Nr 5/2019 Wojewody Opolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 
11/192019-02-052019-03-20
12:11
Ornoch Joanna
2019-03-20
12:11
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
10/192019-02-052019-03-20
12:09
Ornoch Joanna
2019-03-20
12:09
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
9/192019-01-242019-03-20
12:07
Ornoch Joanna
2019-03-20
12:07
Ornoch Joanna
zmieniające Zarządzenie nr 7/17 Wojewody Opolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.