Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
110/182018-11-082018-11-09
15:06
Ornoch Joanna
2018-11-09
15:06
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
109/182018-11-082018-11-09
14:58
Ornoch Joanna
2018-11-09
15:02
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
108/182018-11-082018-11-09
14:49
Ornoch Joanna
2018-11-09
14:49
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Opolu do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
107/182018-11-052018-11-09
12:18
Ornoch Joanna
2018-11-09
12:20
Ornoch Joanna
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego „Listopad-18”
106/182018-11-022018-11-09
11:26
Ornoch Joanna
2018-11-09
11:26
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
105/182018-10-312018-11-05
10:47
Ornoch Joanna
2018-11-05
10:47
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
104/182018-10-312018-11-05
10:44
Ornoch Joanna
2018-11-05
10:44
Ornoch Joanna
w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalania, ewidencjonowania i dochodzenia należności pieniężnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu jako dysponenta środków III stopnia
103/182018-10-312018-11-05
10:38
Ornoch Joanna
2018-11-05
10:38
Ornoch Joanna
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turawa
102/182018-10-152018-10-18
12:03
Ornoch Joanna
2018-10-18
12:03
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu na lata 2018-2023
101/182018-10-152018-10-16
14:34
Ornoch Joanna
2018-10-16
14:34
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
100/182018-10-152018-10-16
14:31
Ornoch Joanna
2018-10-16
14:31
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
99/182018-10-152018-10-16
13:13
Ornoch Joanna
2018-10-16
13:13
Ornoch Joanna
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 85/18 Wojewody Opolskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
98/192018-10-032018-10-10
14:04
Ornoch Joanna
2018-10-10
14:04
Ornoch Joanna
w sprawie utworzenia Zespołu ds. integracji cudzoziemców w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)
97/182018-10-012018-10-10
14:01
Ornoch Joanna
2018-10-10
14:01
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie nr 49/13 z dnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bierawa 
96/182018-10-012018-10-10
13:53
Ornoch Joanna
2018-10-10
13:55
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Organizacji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa opolskiego na lata 2017-2021
95/182018-10-012018-10-10
13:51
Ornoch Joanna
2018-10-10
13:51
Ornoch Joanna
uchylające zarządzenie nr 180/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienione zarządzeniem nr 9/17 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Organizacji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa opolskiego na lata 2017-2021
94/182018-09-252018-10-10
13:48
Ornoch Joanna
2018-10-10
13:48
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania rozwiązań służących zabezpieczeniu opieki nad pacjentami wymagającymi hospitalizacji na oddziałach internistycznych województwa opolskiego
93/182018-10-252018-10-03
11:12
Ornoch Joanna
2018-10-03
11:12
Ornoch Joanna
w sprawie uchylenia zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 150/16 z dnia 25 października 2016 r. powołującego Zespół ds. oceny wniosków i opracowania projektu opinii o celowości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia w województwie opolskim
92/182018-09-192018-10-03
11:09
Ornoch Joanna
2018-10-03
11:09
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
91/182018-09-192018-09-27
12:00
Ornoch Joanna
2018-09-27
12:00
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości na rzecz współwłaściciela
90/182018-09-172018-09-27
11:51
Ornoch Joanna
2018-09-27
11:54
Ornoch Joanna
w sprawie Karty audytu wewnętrznego
89/182018-09-132018-09-27
10:41
Ornoch Joanna
2018-09-27
10:41
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nysa
88/182018-09-072018-09-19
10:12
Ornoch Joanna
2018-09-19
10:12
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
87/182018-09-042018-09-19
09:46
Ornoch Joanna
2018-09-19
09:46
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa 
86/182018-09-042018-09-18
14:03
Ornoch Joanna
2018-09-18
14:03
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
85/182018-09-032018-09-17
11:28
Ornoch Joanna
2018-09-17
11:28
Ornoch Joanna
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
84/182018-08-282018-09-17
10:34
Ornoch Joanna
2018-09-17
10:34
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
83/182018-08-102018-08-22
13:03
Ornoch Joanna
2018-08-22
13:03
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
82/182018-08-072018-08-22
13:01
Ornoch Joanna
2018-08-22
13:01
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
81/182018-08-072018-08-22
12:57
Ornoch Joanna
2018-08-22
12:57
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
80/182018-08-072018-08-22
12:48
Ornoch Joanna
2018-08-22
12:48
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
79/182018-07-252018-08-08
10:52
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:54
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
78/182018-07-172018-08-08
10:43
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:43
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 
77/182018-07-172018-08-08
10:38
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:38
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 
76/182018-07-172018-08-08
10:33
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:33
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nysa
75/182018-07-162018-07-16
13:50
Ornoch Joanna
2018-07-16
14:01
Ornoch Joanna
w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz zasad podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy niewykonujących zawodu medycznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu/ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu/ w Kędzierzynie-Koźlu/ w Kluczborku/ w Krapkowicach/ w Namysłowie/ w Nysie/ w Oleśnie/ w Prudniku/ w Strzelcach Opolskich
74/182018-07-112018-07-13
12:26
Ornoch Joanna
2018-07-13
12:26
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
73/182018-07-102018-07-11
10:39
Ornoch Joanna
2018-07-13
13:52
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
72/182018-07-062018-07-11
10:32
Ornoch Joanna
2018-07-11
10:32
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego 
71/182018-07-032018-07-05
08:03
Ornoch Joanna
2018-07-05
08:03
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2018 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2018.
70/182018-06-292018-07-04
12:45
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:45
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Praszka
69/182018-06-292018-07-04
12:41
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:42
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Korfantów
68/182018-06-292018-07-04
12:35
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:37
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
67/182018-06-262018-06-26
13:06
Ornoch Joanna
2018-06-26
13:06
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Oceny Wniosków Organów Prowadzących Publiczne i Niepubliczne Szkoły dla Dzieci i Młodzieży, w ramach realizacji programu wieloletniego „Niepodległa”
66/182018-06-222018-06-22
15:23
Ornoch Joanna
2018-06-22
15:24
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
65/182018-06-142018-06-15
11:56
Ornoch Joanna
2018-06-15
11:56
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
64/182018-06-142018-06-15
11:49
Ornoch Joanna
2018-06-15
11:49
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
63/182018-06-122018-06-14
11:48
Ornoch Joanna
2018-06-14
11:48
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
62/182018-06-072018-06-13
08:44
Ornoch Joanna
2018-06-13
08:44
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
61/182018-06-062018-06-13
08:18
Ornoch Joanna
2018-06-13
08:18
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, określenia zasad wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz zasad sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.