Zarządzenia Wojewody 1 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Zarządzenia Wojewody do nr 159/2014 znajdują się pod adresem http://archiwumbipouw.e-wojewoda.pl/zarzadzenia-wojewody

Numer zarządzeniaZ dnia (data zarządzenia)Data publikacjiOstatnie zmianyOpisZałączniki
88/182018-09-072018-09-19
10:12
Ornoch Joanna
2018-09-19
10:12
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
87/182018-09-042018-09-19
09:46
Ornoch Joanna
2018-09-19
09:46
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa 
86/182018-09-042018-09-18
14:03
Ornoch Joanna
2018-09-18
14:03
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
85/182018-09-032018-09-17
11:28
Ornoch Joanna
2018-09-17
11:28
Ornoch Joanna
w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
84/182018-08-282018-09-17
10:34
Ornoch Joanna
2018-09-17
10:34
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
83/182018-08-102018-08-22
13:03
Ornoch Joanna
2018-08-22
13:03
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
82/182018-08-072018-08-22
13:01
Ornoch Joanna
2018-08-22
13:01
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
81/182018-08-072018-08-22
12:57
Ornoch Joanna
2018-08-22
12:57
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
80/182018-08-072018-08-22
12:48
Ornoch Joanna
2018-08-22
12:48
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
79/182018-07-252018-08-08
10:52
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:54
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
78/182018-07-172018-08-08
10:43
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:43
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 
77/182018-07-172018-08-08
10:38
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:38
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 
76/182018-07-172018-08-08
10:33
Ornoch Joanna
2018-08-08
10:33
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nysa
75/182018-07-162018-07-16
13:50
Ornoch Joanna
2018-07-16
14:01
Ornoch Joanna
w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz zasad podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy niewykonujących zawodu medycznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu/ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu/ w Kędzierzynie-Koźlu/ w Kluczborku/ w Krapkowicach/ w Namysłowie/ w Nysie/ w Oleśnie/ w Prudniku/ w Strzelcach Opolskich
74/182018-07-112018-07-13
12:26
Ornoch Joanna
2018-07-13
12:26
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
73/182018-07-102018-07-11
10:39
Ornoch Joanna
2018-07-13
13:52
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa
72/182018-07-062018-07-11
10:32
Ornoch Joanna
2018-07-11
10:32
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego 
71/182018-07-032018-07-05
08:03
Ornoch Joanna
2018-07-05
08:03
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2018 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2018.
70/182018-06-292018-07-04
12:45
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:45
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Praszka
69/182018-06-292018-07-04
12:41
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:42
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Korfantów
68/182018-06-292018-07-04
12:35
Ornoch Joanna
2018-07-04
12:37
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
67/182018-06-262018-06-26
13:06
Ornoch Joanna
2018-06-26
13:06
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Zespołu Do Spraw Oceny Wniosków Organów Prowadzących Publiczne i Niepubliczne Szkoły dla Dzieci i Młodzieży, w ramach realizacji programu wieloletniego „Niepodległa”
66/182018-06-222018-06-22
15:23
Ornoch Joanna
2018-06-22
15:24
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
65/182018-06-142018-06-15
11:56
Ornoch Joanna
2018-06-15
11:56
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa
64/182018-06-142018-06-15
11:49
Ornoch Joanna
2018-06-15
11:49
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
63/182018-06-122018-06-14
11:48
Ornoch Joanna
2018-06-14
11:48
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Komisji Wojewody ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego
62/182018-06-072018-06-13
08:44
Ornoch Joanna
2018-06-13
08:44
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
61/182018-06-062018-06-13
08:18
Ornoch Joanna
2018-06-13
08:18
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, określenia zasad wpisu na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz zasad sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych
60/182018-06-042018-06-12
14:51
Ornoch Joanna
2018-06-12
14:51
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Głuchołazy
59/182018-06-042018-06-12
14:36
Ornoch Joanna
2018-06-12
14:36
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Namysłów
58/182018-06-042018-06-12
14:11
Ornoch Joanna
2018-06-12
14:11
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kolonowskie
57/182018-06-042018-06-12
14:07
Ornoch Joanna
2018-06-12
14:07
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
56/182018-06-042018-06-12
14:02
Ornoch Joanna
2018-06-12
14:02
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
55/182018-06-042018-06-12
13:57
Ornoch Joanna
2018-06-12
13:57
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
54/182018-05-292018-06-04
11:46
Ornoch Joanna
2018-06-04
11:46
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
53/182018-05-252018-06-04
11:43
Ornoch Joanna
2018-06-04
11:43
Ornoch Joanna
w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
52/182018-05-252018-06-04
11:39
Ornoch Joanna
2018-06-04
11:39
Ornoch Joanna
w sprawie Zasad i trybu zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych przetwarzanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
51/182018-05-252018-06-04
11:30
Ornoch Joanna
2018-06-04
11:30
Ornoch Joanna
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, jego zastępcy oraz wydziałowych koordynatorów bezpieczeństwa informacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu 
50/182018-05-242018-05-24
10:33
Ornoch Joanna
2018-05-24
10:33
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
49/182018-05-222018-05-23
11:35
Ornoch Joanna
2018-05-23
11:35
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz najemcy
48/182018-05-222018-05-23
11:31
Ornoch Joanna
2018-05-23
11:31
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
47/182018-05-222018-05-23
11:24
Ornoch Joanna
2018-05-23
11:25
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
46/182018-05-222018-05-22
11:46
Ornoch Joanna
2018-05-22
11:46
Ornoch Joanna
w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
45/182018-05-152018-05-21
14:29
Ornoch Joanna
2018-05-21
14:29
Ornoch Joanna
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
44/182018-04-252018-05-11
13:46
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:46
Ornoch Joanna
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
43/182018-04-202018-05-11
13:39
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:39
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lewin Brzeski
42/182018-04-202018-05-11
13:17
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:17
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Prudnickiego
41/182018-04-202018-05-11
13:12
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:12
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa
40/182018-04-202018-05-11
13:08
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:08
Ornoch Joanna
w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Grodków
39/182018-04-202018-05-11
13:03
Ornoch Joanna
2018-05-11
13:03
Ornoch Joanna
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.