Zasady rezerwacji wizyt - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Rezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu należy zarezerwować termin wizyty

w godz. 800-1100 i 1200-1400 pod nr tel. 77 4524 126,

bądź osobiście w pok. 335.

Rezerwacji będzie można dokonywać od dnia 6 sierpnia 2018 r.

Terminy wizyt na miesiąc wrzesień 2018 r. będzie można ustalać od 25 sierpnia 2018 r.

Zasady dokonywania rezerwacji do złożenia wniosku:

 • Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował  kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
 • Do zapisu potrzebne będzie imię i nazwisko cudzoziemca,
 • W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w Oddziale ds. Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, III piętro, pok. 334 (pobyt i praca), pok. 337 (inne okoliczności)
 • Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 • Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 • Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja)
 • Każda rezerwacja dotyczy wyłącznie jednego wniosku. Dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
 • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).
 • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).
 • Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
 • Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!
 • Osoby, które złożą wniosek w Kancelarii OUW lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych

Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. brakujące dokumenty będzie można złożyć w pok. 324 (kserokopie dokumentów wraz z ich oryginałami do wglądu) z jednoczesnym okazaniem  zawiadomienia o wszczęciu postepowania, bądź wezwaniem do uzupełnienia braków.

Osoby przyjmujące brakujące dokumenty nie będą udzielały informacji na temat prowadzonych postępowań.

Wytworzył(a): Kamińska Bogusława
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława
Opublikował(a): Kamińska Bogusława
Liczba wyświetleń: 301

Data wytworzenia: 2018-08-03 13:44:38
Data publikacji: 2018-08-03 13:44:41
Ostatnio aktualizował(a): Kamińska Bogusława
Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 13:45:34

Historia zmian artykułu:
2018-08-03 13:45:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, Zmiana tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.