Zasady rezerwacji wizyt - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Rezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE,  rejestracji ob. UE oraz ich członków ich rodzin, prawa stałego pobytu obywateli UE

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu należy zarezerwować termin wizyty

w godz. 800-1100 i 1200-1400 pod nr tel. 77 4524 126,

bądź osobiście w pok. 335.

Rezerwacji będzie można dokonywać od dnia 6 sierpnia 2018 r.

Terminy wizyt na miesiąc  maj 2019 r. będzie można dokonywać  od 24 kwietnia 2019 r. 

Zasady dokonywania rezerwacji do złożenia wniosku:

 • Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował  kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
 • Do zapisu potrzebne będzie imię i nazwisko cudzoziemca,
 • W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w Oddziale ds. Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, III piętro, pok. 334 (pobyt i praca), pok. 337 (inne okoliczności)
 • Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 • Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 • Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja)
 • Każda rezerwacja dotyczy wyłącznie jednego wniosku. Dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
 • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).
 • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).
 • Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
 • Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!
 • Osoby, które złożą wniosek w Kancelarii OUW lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych

Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

Od dnia 24 sierpnia 2018 r. brakujące dokumenty będzie można złożyć w godz. 800-1100  i 1200-1400 w pok. 335 (kserokopie dokumentów wraz z ich oryginałami do wglądu) z jednoczesnym okazaniem  zawiadomienia o wszczęciu postepowania, bądź wezwaniem do uzupełnienia braków.

Osoby przyjmujące brakujące dokumenty nie będą udzielały informacji na temat prowadzonych postępowań.

Wytworzył(a): Kamińska Bogusława
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława
Opublikował(a): Kamińska Bogusława
Liczba wyświetleń: 4759

Data wytworzenia: 2018-08-03 13:44:38
Data publikacji: 2018-08-03 13:44:41
Ostatnio aktualizował(a): Kamińska Bogusława
Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 09:10:24

Historia zmian artykułu:
2019-04-18 09:10:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 3
2019-03-27 08:48:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, wersja 2.
2018-11-08 10:39:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 2
2018-08-24 08:01:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 2018-08-24
2018-08-03 13:45:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, Zmiana tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.