Zespół Audytu Wewnętrznego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa

Zespół Audytu Wewnętrznego

Imię i nazwisko Audytor wewnętrzny

Anna Karwot

Telefon

77-45-24-295

Zadania  Zespołu Audytu Wewnętrznego

1) przeprowadzanie audytu wewnętrznego polegającego na dokonywaniu systematycznej oceny według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu stwierdzenia:

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczności i efektywności działania,

c) wiarygodności sprawozdań,

d) ochrony zasobów,

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g) zapewnienia zarządzania ryzykiem;

2) przedstawianie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

3) planowanie audytu wewnętrznego (sporządzanie rocznych i wieloletnich planów audytu wewnętrznego);

4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu;

5) realizacja planowanych zadań audytowych;

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach realizacja zadań audytowych poza planem audytu;

7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

8) przekazywanie kierownikowi jednostki sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

9) czynności doradcze, mające na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;

10) składanie wniosków, opinii lub zaleceń dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki;

11) monitorowanie wyników zadań zapewniających i czynności doradczych w uzgodnionym zakresie;

12) przeprowadzanie zadań audytowych zleconych przez Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej (w zakresie funduszy unijnych), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi;

13) współpraca z komitetem audytu powołanym w dziale administracji rządowej – budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe;

14) stosowanie i upowszechnianie standardów audytu wewnętrznego w Urzędzie;

15) zarządzanie ryzykiem w Urzędzie, w tym:

a) koordynowanie wprowadzania, rozwoju i doskonalenia mechanizmów zarządzania ryzykiem powodujących zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania celów Urzędu,

b) opracowywanie i aktualizacja szczegółowych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem w kontekście operacyjnym oraz koordynowanie prac związanych z zarządzaniem ryzykiem,

c) aktualizacja uregulowań zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz opiniowanie projektów procedur dotyczących zarządzania ryzykiem,

d) prowadzenie prac związanych z upowszechnianiem informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez publikowanie i aktualizację informacji w Intranecie.

4. Zespół Audytu Wewnętrznego realizuje swoje zadania w formie zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie regulują akty wewnętrzne, zatwierdzone przez kierownika jednostki.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 4071

Data wytworzenia: 2014-11-11 21:03:51
Data publikacji: 2014-11-11 21:03:54
Ostatnio aktualizował(a): Kujawska-Trinczek Dominika
Data ostatniej zmiany: 2016-12-12 13:54:19

Historia zmian artykułu:
2016-12-12 13:54:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Dodano metryczkę
2016-12-12 13:53:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kujawska-Trinczek Dominika, Zmieniono treść artykułu
2014-11-28 07:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, Poprawka nr. tel.
2014-11-26 12:33:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v5
2014-11-25 20:41:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-12 21:27:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-12 08:14:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.