Rejestr: Informacja o dokonanych zgłoszeniach z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa Budowlanego.

Opcjonalnie można używać operatorów porównania (<, <=, >, >=, <> lub =) na początku frazy wyszukiwania.

Wyświetlono rezultaty 1-15 z 116.
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data publikacji
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieBudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w m. Kluczbork, ul. WołczyńskaKluczbork ul. Wołczyńska, działka nr 42 AM 3b.d.b.d.2020-05-28 08:25:54
Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - KoźleBudowa linii kablowej 0,4 kV sieci oświetlenia w celu zasilania słupów oświetleniowychdz. Nr 1037/3, 2264/13 ark. mapy 9, obręb 0044 Kędzierzynb.d.b.d.2020-05-19 13:53:09
TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25a, 31-035 KrakówBudowa linii kablowej nN do zasilania budynku jednorodzinnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Złotnikidz. Nr 28 ark. Mapy 3, obręb Złotnikib.d.b.d.2020-05-12 07:51:49
Gmina Kietrzzgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Kietrzu w drodze wojewódzkiej DW 416 ulice Raciborska, Długa i Niepodległości, działka nr: 1245/1, 780/2, 780/1, 740, 745, 1718, 1831/2, 1781 obręb Kietrz, jednostka a ewidencyjna Kietrzb.d.b.d.2020-05-05 09:28:12
Tauron Dystrybucja S.A. budowa linii kablowej nndziałka nr 215/9, 55/2 AM 1, Zimnice Małe, jednostka Prószkówb.d.17 kwietnia 2020 r. zgłoszenie przyjęte2020-04-22 10:57:13
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami gazu w drodze woj.m nr 487Olesno, dz. 1747b.d.16 marca 2020 r wydano zaświadczenie, że w przedmiotowym zgłoszeniu brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.2020-03-04 13:48:37
Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgórska 25 a. 311-035 Tarnów przebudowa i rozbudowa linii napowietrzno -kablowej N/N wraz z przyłączami w miejscowości Prudnikdziałki nr 485/199, 1044/188 Prudnikb.d.do dnia 22 lutego 2020 r. nie wniesiono sprzeciwu2020-02-06 09:38:09
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów , ul. Bandrowskiego 16Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w drodze wojewódzkiej wm Ligota Wołczyńskadz. 3204/2 Ligota Wołczyńskab.d.28 lutego 2020 r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu2020-02-06 08:00:12
Tauron Dystrybucja S.A. Krakówrozbudowa sieci - linii kablowej nn, budowa przyłącza kablowego do nastawni PKP Łambinowicedz. nr 149/1 obręb Łambinowiceb.d.Do dnia 1 lutego 2020 r. nie wniesiono sprzeciwu, 3 lutego 2020 r. wydano zaświadczenie2019-12-17 12:19:51
Tauron Dystrybucja S.A.Przebudowa i rozbudowa linii nn DK Nr 46 Mechnice, b.d.Do dnia 1 lutego 2020 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-12-10 13:51:51
Tauron Dystrybucja S.A. Krakówprzebudow i rozbudowa linii nn obwody Mickiewicza I w Niemodliniedz.1290 w Niemodlinieb.d.7 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie2019-11-25 10:02:08
Tauron Dystrybucja S.A .sieć elektroenergetyczna nN z rozbiórką odcinków w m. Gorzów Śląski działki nr 1859 , 2846 b.d.do dnia 15 listopada 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-31 13:00:21
PSG Sp. z o.o.zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Kamienna, dz. nr 343 a.m. 1 b.d.do dnia 20 listopada 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-09 12:54:59
TAURON Dystrybucja S.A.zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Jemielnicy dz. nr 532 a.m. 1 Jemielnicab.d.do dnia 22. 10. 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-09 12:48:15
Tauron Dystrybucja z siedzibą w KrakowieBudowa linii kablowej 0.4 kV w m. OtmuchówOtmuchów, dz. nr 196 b.d.do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-08-19 08:15:31

© Opolski Urząd Wojewódzki 2020.