Rejestr: Informacja o dokonanych zgłoszeniach z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa Budowlanego.

Opcjonalnie można używać operatorów porównania (<, <=, >, >=, <> lub =) na początku frazy wyszukiwania.

Wyświetlono rezultaty 1-15 z 108.
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Data publikacji
Tauron Dystrybucja S.A. Krakówrozbudowa sieci - linii kablowej nn, budowa przyłącza kablowego do nastawni PKP Łambinowicedz. nr 149/1 obręb Łambinowiceb.d.b.d.2019-12-17 12:19:51
Tauron Dystrybucja S.A.Przebudow qi rozbudow alinii nn DK Nr 46 Mechnice, b.d.b.d.2019-12-10 13:51:51
Tauron Dystrybucja S.A. Krakówprzebudow i rozbudowa linii nn obwody Mickiewicza I w Niemodliniedz.1290 w Niemodlinieb.d.7 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie2019-11-25 10:02:08
Tauron Dystrybucja S.A .sieć elektroenergetyczna nN z rozbiórką odcinków w m. Gorzów Śląski działki nr 1859 , 2846 b.d.do dnia 15 listopada 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-31 13:00:21
PSG Sp. z o.o.zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Kamienna, dz. nr 343 a.m. 1 b.d.do dnia 20 listopada 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-09 12:54:59
TAURON Dystrybucja S.A.zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Jemielnicy dz. nr 532 a.m. 1 Jemielnicab.d.do dnia 22. 10. 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-10-09 12:48:15
Tauron Dystrybucja z siedzibą w KrakowieBudowa linii kablowej 0.4 kV w m. OtmuchówOtmuchów, dz. nr 196 b.d.do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-08-19 08:15:31
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opoluprzebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w ramach zadania pn.: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik od km 28+280 do km 30+325” - odcinek od km 28+280 do km 29+907. działki nr 729/253, 432/162, 564/31, 567/29, 573/157, 574/156, 577/52, 578/49, 579/51, 580/46, 581/46, 582/45, 576/54 ark. mapy 5, jednostka ewidencyjna 161001_5 Biała – obszar wiejski, obręb 0063 Pogórze b.d.b.d.2019-08-16 11:27:03
Stefan PoradaBudowa linii napowietrznej o,4kV od słua 69 do 72dz. nr 213/1, 154 Krogulnab.d.30.08.2019 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu2019-08-14 14:05:23
Marcin Krolbudowa kanalizacji deszczowej DN 300, L= 6,5 m, studzienka rewizyjna DN 1000działka nr 78 k.m. obręb Szczepanowiceb.d.do dnia 22 sierpnia 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-08-07 13:21:53
Tauron Dystrybucja S.A. KrakówRozbudowa sieci kablowej niskiego napięcia Niwnica , dz. 537/2 . j.ew. Nysab.d.złoszenie przyjete 31.07.2019 r, 2019-07-15 07:33:09
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 TarnówBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w m. Kup, gmina Dobrzeń Wielki. W zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 461 394/96 ark. mapy 1, obręb 0086 Kup, jednostka ewidencyjna 160903_2 Dobrzeń Wielki 591/108, 1051/91 ark. mapy 2, obręb 0086 Kup, jednostka ewidencyjna 160903_2 Dobrzeń Wielki b.d.do dnia 9 lipca 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-07-01 11:50:50
Tauron Dystrybucja S.A. KrakówBudowa sieci 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku - Tułowicki Ośrodek Kultury , ul. Porcelanowa dz. nr 510 Tułowice Miastob.d.18 lipca 2019 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu2019-06-19 10:34:16
Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew Sp. z o.o.Budowa kanalizacji sanitarnej Chróścina, dz. nr 239 b.d.Do dnia 4 czerwca 2019 r. nie wniesiono sprzeciwu2019-05-15 12:26:47
Piotr GadBudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do zasilania działek budowlanych położonych przy ul. Lipowej w Polskiej Nowej Wsi. Adres inwestycji: dz nr 849/1, obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do zasilania działek budowlanych położonych przy ul. Lipowej w Polskiej Nowej Wsi. Adres inwestycji: dz nr 849/1, obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do zasilania działek budowlanych położonych przy ul. Lipowej w Polskiej Nowej Wsi. Adres inwestycji: dz nr 849/1, obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do zasilania działek budowlanych położonych przy ul. Lipowej w Polskiej Nowej Wsi. dz nr 849/1, obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Kompra1872019-04-10 13:22:42 

© Opolski Urząd Wojewódzki 2020.